Details page

Steinuttak


Steinbrudd. Her har det blitt tatt ut stein til tørrmuring av innfatningsmurer og annet.