Details page

Kanal


Høljesundet. En utdypet kanal med steinmurer som ble bygget i årene 1881-83. Den forenklet veien for fiskere som holdt til i Storvåganbassenget og som skulle ut på fiskefeltet "Høla" mot sørøst. Kanalen er i dag fyllt igjen og ligger nå innenfor et industriområde.Kanal


Kanal


Kanal


Vannstandsmerke. Angir dybden i kanalen for trafikkerende fartøy.