Details page

Andenes fyr


Andenes fyr ble opprettet i 1859. Tårnet er av støpejern og er 40 meter høyt. Det var et av de første støpejernstårnene som ble oppført i Norge og det er også et av landets høyeste. Fyrets lyskarakter er et fast hvitt lys med et blink hvert 30. sekund. Den originale franske linsa av 2. orden roterer fortsatt i lykta.De fleste av støpejernstårnene ligger langt til havs. Men her på Andenes er det mulig å oppleve det imponerende tårnet på nært hold. Fyrstasjonen fikk elektrisitet i 1953. I 1978 ble den automatisert og avbemannet. Boliger og uthus som hørte til fyrstasjonen er i dag revet eller i privat eie. Andnes fyr eies av Kystverket og ble fredet som kulturminne i 1999.