Details page

Tranøy fyr


Tranøy fyr ble opprettet i 1864. Det var en trebygning og fyrlykta var montert i et utbygg på taket. Det hadde et fast lys og en linse av 4.orden. Fyrets viktigste oppgave var å vise hovedleden nordover. Da malmeksporten fra Narvik startet opp i 1903 økte sjøtrafikken og det var behov for bedre fyrbelysning. I 1910 fikk Tranøy fyr ny og kraftigere lykt. Men den store utbyggingen skjedde i 1936 da det ble reist et 28 meter høyt støpejernstårn på Tranøy. Fyret fikk dermed betydelig større rekkevidde. Samtidig ble det også installert et kraftig tåkesignal i tårnet. Tårnet hadde opprinnelig stått på Moholmen i Lofoten. Men Moholmen hadde mistet mye av sin betydning og man flyttet derfor hele tårnet til Tranøy. Dette lot seg gjøre fordi tårnet var satt sammen av prefabrikkerte støpejernselementer som kunne demonteres og flyttes. På Tranøy ble tårnet satt sammen igjen med hver jernplate på nøyaktig samme plass. Utbyggingen av fyret krevde større bemanning. I tillegg til den opprinnelige fyrvokterboligen, ble det en ny bolig for to betjentfamilier, med tilhørende uthus og naust. Alle disse bygningene står fremdeles på stasjonen. Den 250 meter lange gangbroen ut til fyret ble først bygget i 1969. Fyrstasjonen fikk strøm i 1959, og samtidig fikk fyret en større linse av 2. orden, som ga et kraftigere lys. Tranøy ble tørnstasjon på begynnelsen av 1970-tallet og da flyttet fyrvokternes familier derfra. I 1991 ble hele fyrstasjonen automatisert og fyret ble avbemannet. Tranøy fyr eies av staten ved Kystverket, og ble fredet som kulturminne i 1997. Tranøy fyr er åpent store deler av året. Fyrstasjonen ligger på en holme, men er lett tilgjengelig for besøkende med gangbro fra fastlandet.


Tranøy fyr


Foto: Kristine Moltu


Tranøy fyr


Foto: Kristine Moltu
Den gamle fyrbygningen fra 1864.

Tranøy fyr


Foto: Kristine Moltu