Details page

Mærdø


Foto: Jan-Robert Jore
Merdø er en av de aller viktigste uthavnene på Sørlandskysten. Uthavnene er først og fremst kjent for å være seilskutetidas servicsstasjoner for den store internasjonal skipstrafikken på vei til eller fra Østersjøen. I uthavnene fikk skutene hva de trengte av ferskvann, proviant og reparasjoner. Og i dårlig vær med pålandsstorm var de reddningen for mange skuter som ellers kunne bli presset mot kysten og sikkert forlis. Men uthavnssamfunnene viser seg også å ha så mange andre historier å fortelle. De var yrende internasjonal møteplasser hvor lokalbefolkningen møtte sjøfolk fra resten av verden. I tillegg hadde uthavnene ofte også sine egne redere, kapteiner og sjøfolk som hadde alle verdens hav som sin arbeidsplass.


Uthavna Merdø

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

	
 

 


Mærdø - Tidsreisen

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

I 2014 laget TV Agder en serie programmer med felles tittel "Tidsreisen". "Merdø" inngikk i denne serien som ble til i samarbeid med Aust-Agder kulturhistoriske senter.