Details page

Spangereid


Foto: Lindesnes fyr
Spangereid (av gno. spangr, "smal", dvs. "det smale eidet/båttrekket"). Tettstedet Spangereid har i dag ca. 1200 innbyggere. De tradisjonelle gårdene Gare, Presthus, Stokke. Njerve og Høllen.


Sagn og stormaktsspill ved Lindesnes

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Sagnet om Kråka fra Spangereid, som ble dronning i Danmark-Norge og alle norske enevoldsregenters stammoder

Spangereid

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Spangereids historie er historien om et maktsentrum.