Details page

Selør


Foto: Lindesnes fyr
Seløyene var en viktig havn langt tilbake i historien. Her måtte de inn etter ferden over Jæren og Lista. Herfra stakk de ut ved soloppgang når de skulle nordover, og her lå de i dager og uker og ventet på bør når de skulle øst forbi Neset. Så lenge tvillingfyrene Lindesnes og Markøy var i drift, bodde fyrinspektøren på Selhovden. Derfra kunne han holde oppsyn med brenningen. Særlig i stille vær med dårlig trekk kunne det være et problem at fyrpasserne sovnet på grunn av kullosforgiftning. Derfor fikk fyrinspektøren på Selhovden innstallert en kanon som ble brukt til å varsle når blussene svant hen. Den strategiske beliggenheten og de gode ankringsmulighetene gjorde Selør til et viktig lossted. Det er flere historier om myntfunn under steiner herfra. Den lokale tradisjonen foteller at folk som kom opp på toppen for å sjekke vær og vind pleide å ofre mynter som de la under steiner for å sikre hell og god bør. I vertshuset hadde losene sitt eget brennevinsanker som ble sendt rundt når det var noe å feire. Det fikk navnet "Vandringsmannen". I dag er Selør fraflyttet, men husene holdes fortsatt i hevd. Skolehuset i uthavna er overtatt av en stiftelse som har til formål å bevare og formidle lokal kulturhistorie. Skolehuset kan leies etter avtale.


Selør

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Selør er omtalt helt tilbake i sagaene og havna er en av de aller beste naturhavnene rundt Norges sydspiss.

Kompassrose på Selør


Foto: Lindesnes fyr
I tilknytning til havna Selør finner vi to kompassroser, en på Kikkerheia på Vestre Seli og en på Kjepsøy på nordsida av havna. Rosa på Kikkerheia er delvis skadet av bålbrenning, men er datert til ca. 1660. Det skal også ha vært en kompassrose på Østre Seli tidligere. Kompassrosa på Kjepsøy er mer detaljert og bedre bevart. Den er datert til ca. 1550. Navnet "Kjepsøy" kan komme av det gammelnorske ordet for trell.

Selør molo


Foto: Lindesnes fyr

Selør almenningskai


Foto: Lindesnes fyr