Details page

Hekkingen fyr


Foto: Svein Harald Eliassen / Kystverket
Hekkingen fyr ligger på øya med samme navn utenfor Senja. Fyrstasjonen ble opprettet i 1859 for å sikre innseilingen mot Tromsø. Stasjonen består foruten fyrbygningen av maskinhus, bolig og uthus. Stasjonen omfatter i tillegg en gammel steinmurt oljekjeller, naust og landing, og ruiner etter et tidligere naust. Hekkingen har gode landingsforhold for mindre båter. Hekkingen var en familiestasjon, og det ble drevet gårdsdrift her i tidligere tider. Stasjonen er modernisert, men har beholdt mye av sitt opprinnelige preg. Den ble avbemannet i 2005. Hekkingen er blant de eldste fyrstasjonene i Nord-Norge, og er fredet av Riksantikvaren. Fyret eies av Kystverket, mens besøks -og utleietilbud driftes av Sommarøy Arctic Hotel.