Details page

Fugløykalven fyr


Foto: Svein Harald Eliassen / Kystverket
Fugløykalven fyrstasjon ble bygget i 1916 for å trygge innseilinga fra havet. Den ligger på toppen av en høy holme med bratte fjellsider ned mot sjøen. Fyrbygningen er et åttekantet betongtårn av samme type som Sula fyrstasjon i Sør-Trøndelag. Bolig, uthus og tårn utgjør et tett, lite anlegg rundt en gårdsplass innebygget av høye gjerder. Taubane og en sti fører ned til landing og naust. Fugløykalven fyrstasjon er regnet som en av landets mest isolerte stasjoner med usikre landingsforhold. Fugløykalven er omgitt av meget urent farvann. Det 2. ordens linseapparatet er derfor skjermet med 19 sektorer, det høyeste antall i landet. Fyrbygningen har bygningshistorisk interesse som et godt eksempel på denne type tårn, og er fredet av Riksantikvaren. Fugløykalven fyr ble automatisert og avfolket i 2003. Fyret eies av Kystverket.