Details page

Torsvåg fyr


Foto: Svein Harald Eliassen / Kystverket
Torsvåg fyr ligger på den lille øya Kåja på nordvestsiden av øya Vanna i Karlsøy kommune. Den første lykta i Torsvåg ble satt opp i 1904 for å trygge innseilingen fra storhavet. Denne ble erstattet med en noe større lykt i 1916. Fyret slik det står i dag ble bygget i 1922. Torsvåg var i mange år en familiestasjon, men på 1970-tallet ble tørn-ordning innført. Fyret ble automatisert i 1986 og avbemannet i 2006. Torsvåg har lenge vært et viktig sted for navigasjonshjelpemidler, og i tillegg til selve fyrlykta, var det i mange år en Decca-mast som nå er borte. I dag er det stasjon for DGPS satellittnavigasjon her, samt målestasjon for Meteorologisk institutt. Torsvåg fyr eies av Kystverket, og det er mulig å leie rom her via Torsvåg Havfiske.