Details page

Klädesholmen


Foto: Jan-Robert Jore
När folk först började bosätta sig på Klädesholmen är höljt i dunkel eftersom historiska berättande källor saknas. Men år 1594 finns Klädesholmen omnämnd som ”ett gammalt fiskeläge” i en reseberättelse av biskopen Jens Nilssøns i Oslo stift, dit Klädesholmen hörde till 1658. Från samma år finns även ön utsatt på ett holländskt sjökort. Ön har genom århundradena blomstrat under de stora sillperioderna men har däremellan upplevt svåra tider med fattigdom och svält. Under 1900-talet kom kryddningen av sill och snart därefter blev sillkonservindustrin betydande för ön. Som mest fanns det 25 konservfabriker och 150 yrkesfiskare på Klädesholmen. Flera av dessa konservfabrikerna valde senare att gå samman och idag finns det endast en fabrik kvar, detta gör dock att Klädesholmen till skillnad mot andra mindre västkustsamhällen har liv och rörelse året runt. Något som även Salt & Sill med sin internationellt erkända skärgårdsrestaurang och flytande hotell bidrar till. Salt & Sill för idag vidare silltraditionen i sin matlagning och i sina evenemang, som till exempel Sillens Dag, vilket bidragit starkt till att Klädesholmen idag är en välbesökt turistdestination i Bohuslän. Klädesholmen är sedan många år förbunden med en bro till Tjörn vilket gör det enkelt att ta sig hit med både bil och båt.


Klädesholmen

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Klädesholmen - english subtitles

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset