Details page

Thorupstrand


Foto: Jan-Robert Jore
Thorupstrand ligger inderst i en bugt i læ af limstensknuden Bulbjerg på den nordvestjyske kyst ud mod Jammerbugten og Skagerrak i Danmark. Siden vikingetiden har Thorupstrand været en af vestkystens bedst beliggende landingspladser, hvorfra områdets befolkning har drevet skudehandel og havfiskeri i mere end tusinde år. Der var en livlig trafik også af norske fartøjer, der hentede fødevarer fra området. I dag er Thorupstrand Nordeuropas største kystlandingsplads, hvor fiskerbådene efter endt fiskeri trækkes op på stranden. Fiskerne bruger den dag i dag klinkbyggede havbåde af egetræ, der er så elastiske, at de kan tåle at støde på revlerne, selvom brændingen bryder langs land. Med bådene drives naturskånsomt fiskeri med garn og snurrevod, men ikke trawl. Derfor er fisk fra Thorupstrand fanget uden at ødelægge havets rigdom af tangskove, kalkklipper og stenrev samt de livsvigtige plante- og dyresamfund i sandet på havbunden. Hovedfangsten er torsk i vinterhalvåret og rødspætter om sommeren, men der ud over landes alle de arter af fisk, som findes i Skagerrak. I 2006 dannede fiskerne Thorupstrand Kystfiskerlaug, hvor de er gået sammen om at opkøbe fiskekvoter. Fiskerne har desuden dannet Thorupstrand Fiskercompagni, der sælger den ferske fisk fra butikken i det nye pakhus i selve Thorupstrand, på den ombyggede kutter HM800 Jammerbugt i Havnegade i Københavns centrum, i P. Klausens Fiskebutik i Aarhus og gennem Coops butikker i Danmark. Filmen er støttet av Nordisk ministerråd.


Thorupstrand

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Thorupstrand - english subtitles

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset