Details page

Kompassrose på Selør


Foto: Lindesnes fyr
I tilknytning til havna Selør finner vi to kompassroser, en på Kikkerheia på Vestre Seli og en på Kjepsøy på nordsida av havna. Rosa på Kikkerheia er delvis skadet av bålbrenning, men er datert til ca. 1660. Det skal også ha vært en kompassrose på Østre Seli tidligere. Kompassrosa på Kjepsøy er mer detaljert og bedre bevart. Den er datert til ca. 1550. Navnet "Kjepsøy" kan komme av det gammelnorske ordet for trell.