Details page

Skagerrak, Kattegat og Øresund


Foto: Jan-Robert Jore
Skagerrak og Kattegat er en av Nord-Europas viktigste transportårer. Historisk har sjøveien mellom Nordsjøen og Østersjøen vært en internasjonal ”hovedvei” for handel og kulturelt samkvem, og også i dag er Skagerrak og Kattegat et av de mest trafikkerte havområdene i vår del av verden. Det å sikre seilasen gjennom dette farvannet med etablering av fyr og andre navigasjonshjelpemidler, lostjeneste og trygge havner  har vært en viktig felles nordisk utfordring helt fra middelalderen og fram til vår egen tid. Skagerrak og Kattegat har også vært et felles nordisk ”innhav”, med nær kontakt og handel mellom de tre nordiske land ”på tvers” av havområdene. Gjennom denne kontakten har folk langs de nordiske kyster blitt knyttet sammen og det har skapt møteplasser som har stimulert til innovasjon og næringsutvikling i et omfang som gjør at vi kan snakke om Skagerrak-Kattegat som et ”felles nordisk opphav”. Filmen er støttet av Nordisk ministerråd.


Skagerrak-Kattegat: Vårt felles nordiske opphav

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Skagerrak-Kattegat: Our common Nordic origin

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

English subtitles