Details page

Ramsland molo


Foto: Lindesnes fyr

På vestsiden av Ramslandsvågen er det bygget en molo. stedet var tidligere utpekt som sentral fiskerihavn for hele Lindesnes kommune helt fram til 1990-tallet. Senere ble det Båli som ble utviklet til kommunens moderne fiskerihavn. I Ramslandsvågen finner vi også det tidligere produksjonsanlegget til firmaet Jonny Gabrielsen, som drev en omfattende fiskerivirksomhet med produksjon av klippfisk, tønnesalting av fisk og hermetisering av blant annet reker, brisling, makrellrogn og annet. Bygningen, som er tegnet av den kjente arkitekten Tilo Schoder, drives i dag som privat museum og kunstgalleri. I Ramslandsvågen er det funnet en liten klinkbygget båt, som er datert til ca. 1450. Prøver av treverket viser at det stammer fra Østersjøområdet.