Details page

Svinøy fyr


Foto: Frode Pilskog

Landinga på Svinøy er så utilgjengelig at sjølv i godt ver kan ein vere avskåre i fleire veker. Fyrvaktarane måtte proviantere for 6 måneder.