Svinøy fyr

Svinøy fyr


Foto: Frode Pilskog

Landinga på Svinøy består av bratte stigar og trapper.