Details page

BarentsWatch


Foto: BarentsWatch
BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for hav og kyst. Et pionerprosjekt som samler, utvikler og deler kunnskap som norsk forvaltning og forskning sitter på. Vi skal samle og stille til rådighet alle data som er tilgjengelig for kyst og hav for alle relevante offentlige beslutningsmyndigheter. Dette skal både forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre faktagrunnlag og gi et mer helhetlig bilde av aktivitet og tilstand i våre hav- og kystområder. Offentlige etater, profesjonelle brukere og allmennheten skal kunne stole på at BarentsWatch leverer langsiktige løsninger som velges som foretrukne verktøy i planleggingen av deres virksomhet og aktiviteter.


BarentsWatch

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset