Details page

Båtbyggertradisjoner og jaktfart fra Ågerøya


Foto: Privatarkiv etter Hartvig Dannevig

Sverre Syvertsen fra Ågerøya i Høvåg lærte tidlig flere maritime tradisjonshåndverk, i lag med faren var han blant annet med på småbåtbygging, jektefart og kjølhaling. Da han ble intervjuet av statsstipendiat Hartvig Dannevig sommeren 1970 var han 72 år, og bodde som pensjonert styrmann på Ågerøya. Intervjumaterialet er senere tatt vare på og digitalisert på Statsarkivet i Kristiansand.

Sverre Syvertsen var født 6. januar 1898 på Ågerøya utenfor Lillesand. Han var nummer tre i en søskenflokk på seks. Faren, Adolf Martin Syvertsen, var jakteskipper og båtbygger. Om vinteren hjalp han faren i båtbyggerverkstedet. De bygde typiske sørlandsjekter som ble solgt både lokalt, og som skipsbåter til fartøyer som var innom Ågerøya. Om sommeren var han med faren på jaktefart og fikk på denne måten sin første opplæring i sjømannskap. På Ågerøya var det dessuten plass for kjølhaling av skuter, også dette var noe han hjalp faren med i unge år.

Like før den første verdenskrigen reiste Sverre til sjøs. Både på farsundsbåten DS ”Ellavore” i februar 1917, og på DS ”Vale” i mai 1917, opplevde han dramatiske forlis. I sistnevnte forlis ble han plukket opp av en britisk tråler etter å ha holdt seg flytende i vannet i lengre tid.  I 1927 kom han ombord som styrmann på skoleskipet ”Sørlandet” og seilte der i hele 13 sesonger. Om vinteren trålte han reker med egen skøyte, noe han fortsatte med på heltid under og etter andre verdenskrig da han hadde sluttet på ”Sørlandet”.

Kilde - Statsarkivet i Kristiansand, arkivet etter Hartvig Dannevig D/508, lydopptak 180A-181B.Båtbyggertradisjoner og jaktfart fra Ågerøya

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset