Details page

Krigsforlis med barken ”Vaarbud”


Foto: Thor Eickstedt

Hans Argentino Andreassen fra Høllen i Søgne var skipsfører av barken ”Vaarbud”, som ble senket under første verdenskrig. Statsstipendiat Hartvig Dannevig intervjuet sommeren 1969 den da 80 år gamle Hans Andreassen. Intervjumaterialet er senere tatt vare på og digitalisert på Statsarkivet i Kristiansand.

Hans Argentino Andreassen ble født i Buenos Aires i 1889, derav navnet. Hans vokste opp i Høllen. Han var sjømann og skipsfører i hele sin yrkesaktive karriere, og både faren og farfaren likedan. 15 år gammel gikk han til sjøs med barken ”Vaarbud” fra K. F. Langfeldts rederi, hvor faren var skipper. Dette var en 135-fots bark bygget i tre i Høllen i 1894. Den gikk i langfart over hele verden. Da han tok skipperskoleeksamen i 1916, hadde han allerede seilt med flere dampbåter, og som 2. styrmann på farens skute.

I 1917 overtok han som skipsfører av ”Vaarbud”. Men det varte ikke lenge før skipet krigsforliste. På vei fra Havre i Frankrike til Belize i Sør-Amerika ble skuta 25.juli senket utenfor franskekysten. Øya livbåten kom inn til, var Quessant utenfor Bretagne. Denne ble av norske sjøfolk kalt ”Høysang”.

Hans Andreassen seilte som skipsfører helt frem til 1949, og opplevde utviklingen fra seil, via damp, til motorfartøyer. Andreassen seilte uten uhell de to første årene av andre verdenskrig, de tre siste var han ved Nortraships kontor i London.

Kilde - Statsarkivet i Kristiansand, arkivet etter Hartvig Dannevig D/508, lydopptak 025A-026A Krigsforlis med barken ”Vaarbud”

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset