Details page

Lillehavn


Foto: Lindesnes fyr
Lillehavn var opprinnelig havn for folk på Fjellskår. Som navnet tilsier er det en liten havn som også var utsatt i dårlig vær inntil fiskerihavna ble utbygget med molo. Før den tid måtte mindre båter trekkes på land under uvær, og større skøyter måtte søke tilflukt i Ramslandsvågen. Stedet er også blitt kalt "Norges sydligste fiskevær", fordi mange makrelldorgere lenger østfra lå her tidlig i sesongen. Både Fiskernes Salgslag (Skagerrakfisk) og Norges Makrellag hadde mottaksanlegg i Lillehavn, og det var både røykeri og produksjon av klippfisk. . .Det var et rikt laksefiske i Hillegarden utenfor Lillehavn. På slutten av 1800-tallet var det fem plasser hvor det ble fisket med kilenot. Disse rettighetene ble fordelt mellom gårdene og gikk på omgang mellom brukene.


Lillehavn

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Lillehavn var ei utstatt og farlig havn i dårlig vær. Men det var før moloene og havnutbygginga.

Lillehavn , havna


Foto: Lindesnes fyr

Lillehavn molo


Foto: Lindesnes fyr

Lanterne, overettmerke, Lillehavn Nedre.


Foto: Gunnar Eikli