Details page

Sørlandets første skøytemotor


Foto: T. Bakke fra Søgneboka

Johan Emil Bentsen fra Ny-Hellesund kjøpte i 1902 det som angivelig var Sørlandets første skøytemotor. Senere grunnla han verftet i Ny-Hellesund, der hvor det i dag er restaurant. Like før han fylte 89 år, sommeren 1970, ble han intervjuet av statsstipendiat Hartvig Dannevig. Intervjumaterialet er senere tatt vare på og digitalisert på Statsarkivet i Kristiansand.

Johan Emil Bentsen var født i 1881 og vokste opp på gården Saltåg i Søgne. Han var eldst av 9 søsken. Faren, Bent Johnsen, var sjømann, bonde og fisker. Også Johan gikk til sjøs, og står i folketellingen 1900 oppført som ”Letmatros”. Etter århundreskiftet begynte han som fisker og skipsbygger, og i 1909 startet han motorverksted på Kapelløya hvor konas familie bodde. I begynnelsen drev han først og fremst med montering og reparasjon av motorer. For å supplere virksomheten drev Johan Emil både makrell- og sildefiske, og produserte tråle-lemmer og fiskekasser. Det var først etter andre verdenskrig at han i samarbeid med sønnene utvidet verkstedet, begynte med nybygging og fikk flere ansatte.

I 1902 var altså Johan Emil den første i distriktet som monterte motor i egen skøyte. Motoragenten hadde kontor i Kristiansand, og hadde tidligere vært på fabrikken i USA. Dette var helt i båtmotorenes barndom, og Johan Emil hevder han i 1903 var den første i Norge som hadde motor i skøyta på sildefisket i Haugesund. Alle skulle se motoren, men han opplevde også stor skepsis blant andre fiskere der borte. Likevel fikk flere og flere etter hvert motor i skøytene sine på sildefisket.

Kilde - Statsarkivet i Kristiansand, arkivet etter Hartvig Dannevig D/508, lydopptak 029A-030A.Sørlandets første skøyte med motor

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Ny-Hellesund


Foto: Wilse, ca 1925

Motorverkstedet i Ny-Hellesund


Foto: Wilse, ca 1925