Details page

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Haugsholmen fyr ligg på vestre Frekøy. Fyret vart oppretta i 1876. Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga. Det vart i tillegg sett opp eit uthus og ei oljebod. I 1911 sette arbeidsformann Anders Folkestadås og gjengen hans opp ei ny fyrlykt og laga til klippsektor. I 1939 vart det bygt ein liten bolig til reservebetjenten. Fyret vart skada under eit alliert flyangrep i 1945, men vart tent igjen i november same år. Fyret vart elektrifisert i 1952. Som reserve vart uthuset forlenga med eit maskinrom. I maskinromet stod ein dieselmotor med generator. Reservebetjentboligen vart solgt til nedriving. I 1980 vart fyret avfolka. Fyrkarakteren er Oc(2) WRG 10s. Haugsholmen fyr var det siste fyret i Norge som vart solgt i 2007. Foreininga Foreininga Frekøy fyrstasjon eig og vedlikeheld fyrstasjonen og kulturlandskapet rundt.


Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Haugsholmen fyr ligg på vestre Frekøy. Fyret vart oppretta i 1876. Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga. Det vart i tillegg sett opp eit uthus og ei oljebod. I 1911 sette arbeidsformann Anders Folkestadås og gjengen hans opp ei ny fyrlykt og laga til klippsektor. I 1939 vart det bygt ein liten bolig til reservebetjenten. Fyret vart skada under eit alliert flyangrep i 1945, men vart tent igjen i november same år. Fyret vart elektrifisert i 1952. Som reserve vart uthuset forlenga med eit maskinrom. I maskinromet stod ein dieselmotor med generator. Reservebetjentboligen vart solgt til nedriving. I 1980 vart fyret avfolka. Fyrkarakteren er Oc(2) WRG 10s. Haugsholmen fyr var det siste fyret i Norge som vart solgt i 2007. Sande kommune eig fyret, men Foreininga Frekøy fyrstasjon vedlikeheld fyrstasjonen og kulturlandskapet rundt.

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Vestre Frekøy er fuglefreda, men det er mogleg å vitje fyrstasjonen.

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Fyrstasjenen vart oppretta i 1876. Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga.

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga. Ei ny fyrlykt med klippsektor vart sett opp i 1911.

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Trapp mellom fyret og fyrbetjentboligen. Ruin etter tidlegare bolig for fyrbetjenten og uthuset

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Haugsholmen fyr var ein familiestasjon. Første fyrmeister var Bertram Gaustad 1876-87, deretter kom Christian Malme 1887-1907, Anton Jacobsen 1908-15, Ole Formo 1915-18, Jonas Teige 1918-45, Sigurd Pedersen 1945-63 og Trygve Werkland 1963-1979. Då Werkland gjekk av med pensjon vart fyrstasjonen avfolka og det vart tilsett ein lokal tilsynsmann. Frå 2007 er det Foreininga Frekøy fyrstasjon som vedlikeheld fyrstasjonen.

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Tidlegare bolig for fyrbetjent og uthus. Boligen vart bygt i 1939. I samband med at fyret vart elektrifisert i 1952 vart det ikkje lenger behov for reservebetjent. Boligen vart solgt til nedriving

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog

Ruin etter uthus med vedbod, hushaldningsrom og gang

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Naust