Details page

Haugsholmen fyr


Foto: Frode Pilskog
Fyrstasjenen vart oppretta i 1876. Fyrlykta er plassert på hjørnet av fyrbygninga.