Details page

Korshavn


Foto: Lindesnes fyr
Korshavn har vært en mye søkt ankerplass og nødhavn fra langt tilbake. De første havneundersøkelsene ble gjort i 1860, og i perioden 1873 til 1877 ble det gjennomført utdypingsarbeider i sundet mellom Revøy og Kjepsøy. Senere er det oppført i alt tre moloer som dekningsverk mellom holmene på vestsiden av sundet. Korshavn ble tollsted i 1830. På Vakthusheia er det hugget inn to kompassroser og profilen av ei skute i fjellet. Det lille vakthuset ble gjenreist i 1991. Det var fiskemottak i Korshavn fram til 1990, og det har vært hermetikkfabfikk, rekepilling og filetering av makrell. I dag er det rorbuer og turistfisket som preger havnebildet.


Korshavn

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Korshavn, ei klassisk uthavn på Sørlandskysten, har også opplevd angrep av Engelske man-o-war.

Kompassroser ved Korshavn


Foto: Lindesnes fyr
På Vakthusheia ved Korshavn er det hugget inn to kompassroser, omrisset av en båt, pluss to signaturer og årstallet 1852. Det står også ei vakthytte på stedet. Datering av kompassrosene ut fra misvisningen tilsier at den ene er fra ca. 1550 og den andre fra ca. 1800.

Korshavn molo


Foto: Lindesnes fyr
Korshavn har vært en mye søkt ankerplass og nødhavn fra langt tilbake. De første havneundersøkelsene ble gjort i 1860, og i perioden 1873 til 1877 ble det gjennomført utdypingsarbeider i sundet mellom Revøy og Kjepsøy. Senere er det oppført i alt tre moloer som dekningsverk mellom holmene på vestsiden av sundet.