Details page

Korshavn loshytte


Foto: Lindesnes fyr

På Vakthusheia ved Korshavn er det hugget inn to kompassroser, omrisset av en båt, pluss to signaturer og årstallet 1852. Det står også ei vakthytte på stedet. Datering av kompassrosene ut fra misvisningen tilsier at den ene er fra ca. 1550 og den andre fra ca. 1800.