Details page

Korshavn molo


Foto: Lindesnes fyr

Korshavn har vært en mye søkt ankerplass og nødhavn fra langt tilbake. De første havneundersøkelsene ble gjort i 1860, og i perioden 1873 til 1877 ble det gjennomført utdypingsarbeider i sundet mellom Revøy og Kjepsøy. Senere er det oppført i alt tre moloer som dekningsverk mellom holmene på vestsiden av sundet.