Details page

Fortøyingsring Vollvika


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Sett opp i 1888-89