Details page

Siste elev på Flåvær skule


Foto: Frode Pilskog
Flåvær skule vart flytta til Flåvær og sett opp på Skuleholmen i 1929. Skulen vart nedlagt i 1961. Tjue år etter vart skulen starta opp att. Harald Thorseth var einaste lærar og Asgeir Skjeløy var einaste elev. Følg møtet mellom lærar og elev tretti år seinare


Siste elev på Flåvær skule

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset