Details page

Fortøyingsbolt Snæingen


Foto: Frode Pilskog

På oppdrag frå overingeniør Lutken i Hamnevesenet vart det i 1929 vart det sett opp tre fortøyingsboltar i dette området. To på Snæingen og den tredje på andre sida av sundet, aust for kaia til brødrene Hatlø. Den tredje fortøyingsbolten er fjerna. Eit par år seinare, 1931, planta den lokale klubben "Roald Amundsen" skog på holmen.