Details page

Fortøyingsbolt Snæingen


Foto: Frode Pilskog

T-bolt.. På oppdrag frå overingeniør Lutken i Hamnevesenet vart det i 1929 vart det sett opp tre fortøyingsboltar i dette området. To på Snæingen og den tredje på andre sida av sundet, aust for kaia til brødrene Hatlø.