Details page

Fortøyingsbolt Snæingen


Foto: Frode Pilskog

På oppdrag frå overingeniør Lutken i Hamnevesenet vart det i 1929 vart det sett opp tre fortøyingsboltar i dette området. To på Snæingen og den tredje på andre sida av sundet, aust for kaia til brødrene Hatlø. Den tredje er i dag borte. I 1931 kjøpte den lokale klubben "Roald Amundsen" inn planter for å plante furu på holmen. To skuleklasser med lærarar frå folkehøgskulen gjorde jobben.