Details page

Brønn Flåvær


Foto: Frode Pilskog

Brønn frå seilskutetida. Frå gamalt kunne alle som låg i hamna forsyne seg med vatn frå brønnen. I 1914 tok Vårsildavgiftsfondet kontakt med Fyrdirektøren. Fondet eigde ein brønn på Flåvær. Kunne Fyrvesenet ta på seg reperasjon av brønnen, ettersom dei allereie var i gang med arbeid på Flåvær fyr. Mannskapet frå Fyrvesenet tok på seg arbeidet med å støype og reparere brønnen.