Details page

Fortøyingsbolt Havnaviken


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt med restar etter malingsmerke. Kryssholten vart sett opp av Statens Havnevesen 1929-30