Details page

Fortøyingsbolt Havnaviken


Foto: Frode Pilskog
Kryssholt med malingsmerke. Kryssholten vart sett ned av Statens Havnevesen i 1929