Details page

Fortøyingsbolt Havnaviken


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt. Ligg ved båtopptrekk. Kryssholten vart sett ned av Statens Havnevesen i 1929. Selfangstskuta Sjannøy M -41-U brukte å liggje i opplag i dette området. Sjannøy vart bygt hjå Lindstøl, Risør i 1949 og kjøpt ny til Ulstein. Sjannøy vart selt i 1975 og fekk namnet Polarfangst.