Details page

Høle


Dei første bilrutene på Sandnes – Stavanger kom frå 1932. Det var Høle- og Forsand Dampskipsselskap gjennom dotterselskapet Høle og Forsand billag som sette i gang bilrutene og som samordna sjøverts- og landverts trafikk. Frå starten var det berre rutebiltilbod nokre få dagar i veka. Alt i 1936 gjekk det bussar frå Høle-bygda til Sandnes og Stavanger kvar dag i veka.


Høle

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset