Østervågen i Vardø har fremdeles et betydelig innslag av førkrigsbebyggelse.

Østervågen i Vardø har fremdeles et betydelig innslag av førkrigsbebyggelse.


Foto: Varanger Museum