Details page

Vardø


Foto: Varanger Museum
Pomorhovedstaden Vardø var i sin tid landets største fiskevær og altså sentrum for handelskontakten mellom Kvitsjøen og Nord-Norge. Bildet viser havna i byen i 1955. Vardø er også en av landsdelens eldste byer, og fikk bystatus i 1789. Bymessig bebyggelse har man hatt i Vardø siden middelalderen, mye på grunn av verdens nordligste festning, Vardøhus fra 1300-årene. På grunn av fiskerienes store betydning i byen fikk Vardø tidlig et stort og påkostet moloanlegg. Det stod ferdig i 1897. I Finnmarkssammenheng er Vardø spesiell fordi byen ikke ble brent i forbindelse med den tyske tilbaketrekningen i 1944. Bydelene Østervågen og Vestervågen er fremdeles preget av trehusbebyggelse fra før 2. verdenskrig.


Vardøhus festning er verdens nordligste. Den nåværende festningen ble bygd i 1738.


Foto: Vardøhus festning

Østervågen i Vardø har fremdeles et betydelig innslag av førkrigsbebyggelse.


Foto: Varanger Museum