Details page

Vadsøya


Foto: Varanger Museum
Fram til ca. år 1500 lå all bebyggelse i Vadsø ute på Vadsøya. Som i andre fiskevær i Varanger, bodde innbyggerne i torvgammer som var halvveis nedgravd i bakken. Det er bevart en rekke tufter etter slike gammer på Vadsøya. På bildet ser man noen av dem, i bakgrunnen dagens Vadsø by på fastlandet. De viser at det var omfattende bebyggelse på øya i senmiddelalderen. Her ute lå også kirke og kirkegård i tiden før befolkningen flyttet inn til fastlandet. Kirkegården ble senere tatt i bruk av russiske fiskere, og fikk navnet «russekirkegården». Kulturparken på øya er full av spor fra forskjellige perioder i Vadsøs historie – ikke minst luftskipsmasta, som ble konstruert av Umberto Nobile til Roald Amundsens ferd over Nordpolen med luftskipet «Norge» i 1926. På Vadsøya finnes dessuten hekkeområder for sjeldne polare og østlige fuglearter, særlig ender og vadefugler.


Luftskipet Norge fortøyd på Vadsøy i 1926.


Foto: Varanger Museum