Details page

Bugøynes


Foto: Varanger Museum
Bugøynes ligger i skoltesamenes tradisjonelle bosetningsområde, men har hatt sporadisk norsk bosetning opp gjennom de seneste århundrene. Fra 1850-tallet begynte kvener fra Finland å bosette seg på stedet. Bugøynes er fremdeles i dag en bygd dominert av finsk språk og kultur. I den tette trehusbebyggelsen på Bugøynes legger man merke til Lassigården, som ble oppført rundt 1850 som handelshus for familien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter kjøpmannen Lars Esbensen. Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. Her ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Pakkhuset var ekspedisjonslokale for lokalbåten, som bare kunne legge til ved høyvann. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna.


Lassigården


Foto: Varanger Museum