Details page

Fra kaia på Kjeldsenbruket.


Foto: Varanger Museum