Details page

Torsketunger


Foto: Kristine Moltu
I fiskeværene i Lofoten kan skoleungdom tjene gode penger ved å skjære torsketunger i fiskesesongen. Av 1000 kg sløyd fisk blir det 10 kg tunger, og man får betalt rundt 50 kroner kiloet. Stekte torsketunger er en tradisjonell rett på kysten og blir av mange betraktet som en delikatesse.


Torsketunger

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset