Details page

Væreieren

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
De fleste fiskeværene i Lofoten var styrt av væreiere. En væreier var grunneier, han leide ut rorbuer og han styrte over retten til å delta i fisket. I Storvågan finner vi en av Lofotens eldste væreiergårder fra 1815. I en periode på nesten hundre år var her et rikt fiskevær med stor aktivitet.