Details page

Vardø fyr


Foto: Riksantikvaren
Vardø fyr ble opprettet i 1896. De opprinnelige bygningene ble ikke ødelagt i 1944, men var i så dårlig stand at de ble revet i 1959. Dagens fyrtårn er 20 meter høyt og firkantet, og er ett av kun tre fyr i landet som har denne formen. De to andre en Alnes og Moholmen. Foruten tårnet omfatter bygningsmassen maskinhus, bolig, uthus, maskinhus for taubane og to naust nede ved landingen. Tuften etter det tidligere fyret med vokterbolig ligger nord for dagens anlegg. Vardø fyr ble avbemannet i 1991, og er fredet etter kulturminneloven. Området rundt fyret er preget av rester etter tyske festningsanlegg. Fyrstasjonen ligger i Hornøya naturreservat.


Vardø fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Vardø fyr er landets østligste fyrstasjon, og ble opprettet i 1896, etter lengre tids påtrykk fra lokalt hold. Den første lykta var montert på veggen i fyrvokterboligen. Under 2. verdenskrig tok tyske styrker kommandoen på fyret. Da okkupasjonsmakten trakk seg tilbake høsten 1944, lyktes de ikke med å ødelegge fyr- stasjonen, slik de hadde gjort ved de øvrige fyranleggene i Finnmark. Det var bare mindre skader på Vardø fyr. Likevel ble fyrstasjonen ombygget under gjenreisningsarbeidene etter krigen, da det ble reist et karakteristisk firkantet trefyr; en type fyrtårn det kun finnes to andre utgaver av – nemlig på Alnes og Moholmen. Vardø fyrstasjon ble avbemannet i 1991. I dag har Kystverket samarbeid med Hornøyas Venner om ny bruk av fyrstasjonen Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet. Det opprinnelige linseapparatet er ikke lenger operativt, og funksjonen som navigasjonsinstallasjon ivaretas nå av en PRB-lyskaster. Vardø fyr markerer så vel innseiling til Vardø som leia mot Varangerfjorden og videre østover. Strømmen går stri i alle sund rundt Vardø, Hornøya og Reinøya. Den går sørover med stigende- og nordover med fallende vann.


Vardø fyr


Foto: Sigurd Jacobsen

Vardø fyr, sett fra S.