Details page

Helnes fyr


Foto: Riksantikvaren
Helnes ble opprettet i 1908 for å gi sikrere innseiling til Magerøysundet østfra. Skipstrafikken til og fra Kvitsjøen i Russland var på den tiden livlig, særlig med trelast fra Arkhangelsk til havner i Vest-Europa og Storbritannia. Lykta på Helnes ble offisielt tent 15. november 1908. Anlegget ble fullstendig ødelagt under de tyske styrkenes tilbaketrekning i 1944. Fyret ble gjenreist som en lav betongbygning i 1946 – 47, og det ble også bygget bolighus og naust i tre. Fyret ble automatisert i 1986, men var likevel bemannet fram til 2004. Etter avbemanningen ble bygningene først solgt til Nordkapp kommune. Kommunen solgte videre til aktivitetsbedriften Destinasjon 71 grader Nord, som prøvde ut et reiselivstilbud med overnatting og aktiviteter med utgangspunkt i fyret. Forholdene for ilandstigning i dårlig vær gjorde at bedriften valgte å avvikle tilbudet. Fyret ble kjøpt tilbake til Kystverket i 2011.