Details page

Fruholmen fyr


Foto: Riksantikvaren
Fruholmen er verdens nordligste fyrstasjon. Det opprinnelige fyret i støpejern ble bygget i perioden 1864-1866, og tent første gang 25. august 1866. Dette tårnet var 19 meter høyt. Opprinnelig ble fyrlyset drevet med fettolje, men fra rundt 1875 ble det brukt parafin. Fruholmen var det eneste fyret i Finnmark som ikke var okkupert av tyskerne under 2. verdenskrig, men i november 1944 ble den daværende fyrfamilien tvunget til å evakuere, og stasjonen ble bombet og jevnet med jorden. Et nytt fyr i betong ble bygget etter krigen, og lykta ble tent igjen i 1949. Fruholmen fyr ble automatisert og avfolket i 2006, og er i dag fredet etter lov om kulturminner.