Details page

Myrland støhavn


Foto: Kristine Moltu

Myrland ligger på yttersida av Lofoten i Flakstad kommune, åpent mot havet i nordvest. Her var kort vei ut til gode fiskefelter, men svært vanskelige havneforhold. Statens Havnevesen bygde dette svært pent utførte støanlegget i 1922. Murene har vært utsatt for hard pågang fra havet og har vært skadet og reparert gjentatte ganger, senest i 1988. Støanlegget er ikke lenger i bruk og blir ikke vedlikeholdt.Myrland


Foto: Kristine Moltu

Myrland


Foto: Kristine Moltu