Details page

Laukvik fiskerihavn


Foto: Kristine Moltu
Laukvik er et fiskevær på yttersida av Lofoten og stedet har 500 innbyggere. De første havneutbedringene her ble utført på 1930-tallet. I 2003 ble hele det indre havnebassenget utdypet og Kystverket benyttet en spesiell arbeidsmetode. Det ble bygget en fem meter tykk demning som holdt havet unna og man hadde gravemaskiner, dumpere og lastebiler på tørr havbunn. Laukvik molo er en av de mest værutsatte i Norge. Den ble bygget på begynnelsen av 1960-tallet, men har vært skadet og reparert en rekke ganger. Moloen ble reparert sist i 2009 og det ble brukt steinblokker på over 30 tonn.


Laukvik molo repareres

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Laukvik er et fiskevær på yttersida av Lofoten. Moloen som beskytter havna har vært skadet og reparert en rekke ganger, sist i 2009.

 


Laukvik fiskerihavn


Foto: Kristine Moltu

Laukvik fyrlykt


Foto: Kristine Moltu
Fyrlykt på Laukvik molo.