Details page

Skomvær fyr


Foto: Kristine Moltu


Skomvær fyr


Foto: Kristine Moltu
Skomvær fyr ble opprettet i 1887 og er et kystfyr. Fyrstasjonen ligger langt til havs på ei lita øy ytterst i Lofoten. Det var stor trafikk forbi fyret med trelasthandel fra Arkangelsk og all skipene som skulle nordover til Tromsø, Hammerfest og Vardø. Fyret ble utstyrt med et 1.ordens blinkapparat. I 1932 ble det opprettet et bifyr i tårnets tredje etasje med et fast hvitt lys i en sektor. Samme år ble det opprettet et diafon tåkesignal, og i 1959 ble det montert et radiofyr. Fyret ble automatisert og avfolket i 1978. Skomvær fyr er fredet og eies av Kystverket.