Details page

Statsbrønn på Skrova


Foto: Kristine Moltu
Brønn bygget av Statens Havnevesen i 1906 på Skrova. Tilgang på rent drikkevann kunne være en utfordring ute på øyene. Statens Havnevesen bygget en rekke brønner for offentlige midler gjennom det som ble kalt "Fiskeværs vannforsyning".


Statsbrønn


Foto: Kristine Moltu

Statsbrønn


Foto: Kristine Moltu